mars 2015

Seminarium för Socialstyrelsen om hjärnan och film

Idag höll vår VD, Ehsan Nasari, ett seminarium om hjärnan och film för Socialstyrelsen. Seminariet handlade om hur Socialstyrelsen kan bli ännu bättre på att utnyttja kunskapen om hur hjärnan påverkas av film, för att kunna producera filmer som ger bättre påverkanseffekt.

Några punkter som berördes var hur långt filmer ska vara, hur hjärnan prioriterar mellan ljud och text och varför det är viktigt med sammanfattningar i filmer.

Read more →

Filmbranschen behöver ta ett utbildningsansvar

Film fortsätter att växa som kommunikationsverktyg och en trend som vi ser just nu är att allt fler organisationer vill producera egna, enkla filmer. Utbildningar inom filmproduktion fortsätter att öka sakta men säkert. Bara denna månad har vi fått två olika förfrågningar om filmutbildning. 

Utmaningen just nu är inte produktion, utan få effekt av producerade filmer. Exempel på effekt kan vara att den valda målgruppen ska vilja titta på filmen, se hela filmen, förstå och komma ihåg budskapen och helst vilja dela filmen.

Read more →

Blodcancerförbundet fortsätter med sin unika filmsatsning

Under 2014 gjorde Blodcancerförbundet en stor satsning på webbaserad utbildning kring olika former av blodcancer. Med informationsfilmer där flera av landets ledande experter medverkar breddade förbundet sitt informationsmaterial genom en ny och modern kanal.

Över 20 olika utbildningsfilmer producerades och en egen YouTube kanal startades upp. Flera av Sveriges ledande experter inom blodcancer har ställt upp med sin medverkan i filmerna. Satsningen, som är tämligen unik bland patientföreningar, kommer att fortsätta även under 2015.

Read more →