februari 2015

Populate är utsedd till Guldbolag

Populate tillhör de ca 23 % bäst presterande aktiebolagen i Sverige, enligt Valuation Företagsvärderingar. De utgår ifrån ett antal nyckeltal som är av central betydelse vid en systematisk finansiell analys av ett företag. Deras rating är baserad på finansiell stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde i förhållande till andra företag. Enligt Valuations bedömning ligger Populate väl över genomsnitten inom aktuell bransch och storlek, och bolag med dessa bedömningar har rätt till certifiering Sveriges Guldbolag med hänvisning till Valuations värderatingmodell.

Valuation Företagsvärderingarär ett företag inriktat på att bearbeta och presentera ekonomisk information om företag i Sverige. Mer om Guldbolag kan läsas på www.guldbolag.se

Read more →