januari 2015

Riksrevisionen väljer Populate som filmbyrå

Riksrevisionen har ett löpande behov av att rekrytera kompetenta medarbetare. En målsättning är att stärka bilden av myndigheten som arbetsplats för kunna attrahera ännu fler. Ytterligare en målsättning för Riksrevisionen är att öka kännedom om myndigheten och dess uppdrag hos allmänheten.

Read more →