10 minuter av frihet

Dramafilm om vardagsheder

Bakgrund

TRIS har sedan 2002 mött och arbetat med unga tjejer och kvinnor som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar, så kallad vardagsheder. Dessa flickor hindras från att delta på olika lektioner i skolan såsom idrott och sexualundervisning, på skolläger/resor. Flickor förbjuds att ha manliga kompisar och pojkvänner/flickvänner. De styrs i valet av kläder, fritid och vänner.

I de beskrivningar som finns i film och media kring hedersrelaterat förtryck och våld har fokus oftast legat på de allra grövsta övergreppen mot ungdomar, exempelvis grovt våld, tvångsäktenskap och hedersmord. Många av de unga personer som TRIS har mött vittnar om att de psykiska våldet oftast är värst, ”Jag tar hellre 10 slag än att min familj låtsas som att jag inte finns en hel helg” berättar en av ungdomarna. De vardagliga normer och begränsningarna som ungdomar i en hedersrelaterad värdegrund utsätts för lyfts sällan och ungdomar som utsätts upptäcks därmed inte.

TRIS såg därför ett behov av att skapa en film där vardagsheder står i fokus så att ungdomar som utsätts ska hitta en igenkänningsfaktor samt för att vuxna som träffar ungdomarna ska kunna erbjuda rätt stöd och hjälp. Film är ett känslomedium och skulle därmed kunna beröra tittarna och få dem att känna empati, förståelse, och komma till insikt om konsekvenserna av vardagsheder i Sverige idag.

Mål

Syftet med ”10 minuter av frihet” var att belysa vardagsheder utifrån ett ungdomsperspektiv samt att visa hur unga lever i normkonflikt mellan samhället och hemmet. Vidare var syftet att ge yrkesverksamma ett pedagogiskt verktyg för att kunna arbeta med vardagsheder. Detta för att frågan ska lyftas och diskuteras i skolan. Målet var att fler yrkesverksamma och ungdomar ska känna till begreppet vardagsheder och vad det innebär. Med ökad kunskap kan fler ungdomar som ligger i riskzonen för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld upptäckas på ett tidigt stadie och på så sätt förebygga våldet.

Målgrupp

Beskrivning av projektet

”10 minuter av frihet” är en dramatiserad spelfilm som på ett verklighetstroget sätt reflekterar unga personers liv som lever med vardagsheder i Sverige. Arbetet med filmprojektet pågick under hösten 2013 och våren 2014 och material samlades från referensgrupper med tjejer från hela Sverige som själva lever med vardagsheder. Det är tack vare dessa tjejers mod att berätta som filmen har kunnat bli verklighet.

Effekt

Den 20 augusti 2014 hade filmen ”10 minuter av frihet” premiär på Slottsbiografen i Uppsala och 130 personer kom för att se filmen och medverka i den efterföljande debatten. Premiären var mycket uppskattad av publiken.

Efter premiären har:

Spridningen av filmen har inneburit att fler yrkesverksamma har fått kunskap om vardagsheder och vilka konsekvenser det kan få för ungdomar. På så sätt kan ungdomar upptäckas i tid och då sätta in insatser för att förebygga ytterligare våld och förtryck. Spridningen har också resulterat att fler ungdomar och vuxna som själva lever eller har levet med vardagsheder och/eller hedersrelaterat förtryck och våld får en film de kan identifiera sig med. Filmen är ett viktigt steg i att uppmärksamma den situation som ungdomar i en hedersrelaterad kontext lever i Sverige idag.

I maj 2015 fick TRIS och Populate besked om att ”10 minuter av frihet” tilldelats högsta pris inom kategorin ”Cultural” i den 36 upplagan av Telly Awards som är en av världens mest prestigefyllda filmfestivaler. Telly Awards i New York grundades 1979 och är en av de främsta utmärkelserna inom filmproduktioner med över 12 000 inskickade bidrag per år från hela världen. Den 9 september 2015 ägde prisceremonin rum där TRIS, Populate och Uppsala kommun fick en varsin statyett för sin insats i framtagandet av ”10 minuter av frihet”.

Fortsättning

”10 minuter av frihet” kommer att användas i utbildningssyfte i TRIS verksamhet även i framtiden samt fortsätta säljas tillsammans med diskussionsunderlag till yrkesverksamma. Vidare kommer filmen fortsätta visas inom TRIS verksamheter som ett sätt att diskutera våld och förtryck.

TRIS vision är att filmen används inom skola och omsorg som ett permanent inslag i undervisning (både inom grundskola, gymnasieskolan, Komvux och SFI). Vidare arbetar TRIS för att fortsätta sprida filmen bland yrkesverksamma såsom socialtjänst och sjukvården.

Citat

”Filmen är jättebra och visar hur det är att leva med vardagsheder i Sverige” 
Citat från en ungdom

Det finns jättemycket detaljer och personer att jobba med i filmen; fantastiskt och värdefullt!
 Kommer använda den vid mina utbildningar framöver; har planer för en vår av kunskapshöjande insatser, och då kommer den bli användbar! Tack igen!”
Yrkesverksam

Beställ filmen här